Disclaimer

 

Bij de opzet van het materiaal in deze "bertsmitreklame.nl" website is in goed vertrouwen gebruik gemaakt van informatie, welke ons inziens vrij op het internet beschikbaar is.

Indien enig persoon en/of instelling bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn en/of haar informatie in de "bertsmitreklame.nl"- website, gelieve dit direct te melden.

De betreffende informatie zal dan, na ontvangst van het bezwaar, onmiddellijk van de website worden verwijderd.

Derden kunnen van de informatie gebruik maken, maar dan geldt het volgende:

De makers van "bertsmitreklame.nl" aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuistheden in "bertsmitreklame.nl" alsmede in de websites van derden waarnaar wordt verwezen. "bertsmitreklame.nl" geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, beeldmateriaal, links of enig andere inhoud in dit materiaal. "bertsmitreklame.nl" geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, beeldmateriaal, links of enig andere inhoud in het materiaal van derden. "bertsmitreklame.nl" zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig speciale, directe, indirecte, dan wel gevolgschade inclusief, en zonder enig limiet, van gemiste inkomsten en/of gemiste winstkansen, welke het gevolg zouden kunnen zijn door het gebruik van dit materiaal. De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en geeft "bertsmitreklame.nl" geen enkele verplichtingen in de toekomst.